developer

6

Aktuálnych Projektov

8

Dokončených projekov

2

Projekty vo výstavbe

Už pätnásť rokov sa v LICITORe držíme našej úspešnej stratégie. Na trh prinášame architektonické zážitky. Projektom sa snažíme vnášať nielen užitkovú, ale aj emocionálnu hodnotu. Prístup, ktorému veríme tkvie vo vysokej úrovni internej kooperácie celého tímu a v odbornej stránke, ktorá je u nás na prvom mieste.